A+ R A-

SHPERTHIM I HESHTUR

Tuesday, 14 November 2017 10:21

Në këtë prag Panairi të Librit “Tirana 2017” shtëpia botuese “ADA” vjen me shumë botime të reja:

 

Titulli: Shpërthim i heshtur

Autor: Arif Haderi

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

 

Botimi i parë, 2017

 

 

Formati : 14x20cm

 

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20

Cel: 068 22 190 16

www.botimetada.com

Tiranë, nëntor 2017

 

Shtypur në shtypshkronjën e Shtëpisë Botuese ADA

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Hadëri, Arif

Shpërthim i heshtur : poezi / Arif Hadëri.

Tiranë : Ada, 2017

68 f. ; 13.5x20 cm.

ISBN 978-9928-244-46-8

1.Letërsia shqipe  2.Poezia

                      821.18 -1