A+ R A-

LLAN SELMAN DODA, NJË JETË PËRBALLË TERRORIT KOMUNIST

Friday, 01 September 2017 17:06